Turnusy (odchovy) a cenník chovnej hydiny vrátane DPH pre rok 2022

 

V nasledovných tabuľkách, druhy, vek, termíny odberu a ceny aktualizujeme postupne.

 

Cenník pre sezónu 2022
Kuričky
I. turnus (odchov)Dostupné druhy:
- Isa
- Tetra
- Horal čierny
- Horal žíhaný
- Sasex
- Vlaška biela (Leghorn)
- Vlaška jarabičia
Predaj
(kalendárny týždeň)
Vek
kuričiek
Cena €
2022
cca 9 kal. týždeň 10 týždňové -
  11 týždňové -
  12 týždňové -
  13 týždňové -
  14 týždňové -
  15 týždňové -
  17 týždňové -
  18 týždňové -
  19 týždňové -

 

 


Cenník pre sezónu 2022
Kuričky
II. turnus (odchov)Dostupné druhy:

 
Predaj
(kalendárny týždeň)
Vek
kuričiek
Cena €
2021
  10 týždňové 4,10
  11 týždňové 4,50
  12 týždňové 5,00
  13 týždňové 5,50
  14 týždňové 6,00
  15 týždňové  
     
     

 

 Cenník pre sezónu 2022
Kuričky
III. turnus (odchov)


Dostupné druhy:
Predaj
(kalendárny týždeň)
Vek
kuričiek
Cena €
2021
  - 4,10
  - 4,50
  - 5,00
  - 5,50
  - 6,00
  - 6,50
  - 7,00
  - 7,50
  - 8,00
     
  18 týždňové 8,70

 

Nové kuričky! Sezóna 2022


Araucana-
Maranska- nedostupné

  Holokrčky- nedostupné
Predaj
(kalendárny týždeň)
Vek
kuričiek
Cena €
2021
     
  7 týždňové 7,00
  8 týždňové 8,00
  9 týždňové 9,00
  10 týždňové 10,00
  11 týždňové 11,00
  12 týždňové 11,00
  13 týždňové 11,00

 

Moriaky biele širokoprsé, vysexované na 95%

Voľný počet v turnuse Predaj cca Vek Cena €
2021
I. turnus 21.-23.4. 10 týždňové 13,00€
II. turnus apríl 10 týždňové 13,00€
III. turnus máj 10 týždňové 13,00€
IV. turnus máj 10 týždňové 13,00€
V. turnus   10 týždňové 13,00€

 

 

Brojlere na dochov

Voľný počet v turnuse Predaj cca Priemerná
hmotnosť
Cena €
2021
I. turnus apríl 2,0kg 1,90€/kg
II. turnus apríl 2,0kg 1,90€/kg
III. turnus   2,0kg 1,90€/kg
IV. turnus   2,0kg 1,90€/kg
V. turnus   2,0kg 1,90€/kg
VI. turnus   2,0kg 1,90€/kg

 
Perličky
Perlička modrá:  -  nedostupné
(nesexované, mäsový typ)
Predaj Vek
perličiek
Cena €
2021
     
  2 týždňové 4,00
  3 týždňové 5,00
  4 týždňové 6,00
  5 týždňové 7,00
  6 týždňové 8,00
  7 týždňové 9,00
     


 

Kontakt

Farma Streženice Púchovská cesta 35
Areál bývalého JRD
Streženice
0903 886 300 - farma
0905 332 402